Stichting In den Scherminckel
(Bergen op Zoom)

Wat hebben wij u te bieden?

Heeft u interesse in geschiedenis en archeologie en wilt u dit ook uitdragen? Bent u sociaal vaardig, gastvrij en creatief?
Wij zoeken gastheren/gastvrouwen om op woensdag- en zaterdagmiddagen onze balie te bemensen en als toezichthouder en rondleider de bezoekers aan het archeologisch depot te ontvangen en rond te leiden.
Daarnaast zoeken wij vrijwilligers die onze educatieve projecten kunnen ondersteunen door archeologielessen te verzorgen aan schoolklassen (zowel in het archeologisch dept als op scholen).
Dit alles natuurlijk op roosterbasis en volgens uw beschikbaarheid.
Ook je creativiteit kun je bij ons kwijt, want wie weet bedenk jij wel een geheel nieuw (educatief) archeologieproject!
Wij geven je de kans en ondersteunen je om dit project verder uit te werken!
Maar ook achter de schermen zoeken wij nog vrijwilligers, zoals voor een communicatie-, administratieve- of bestuursfunctie.
Wij bieden jou de kans om ervaring op te doen, je C.V. op te bouwen en een maatschappelijk relevante bijdrage te leveren.

Omschrijving bedrijf

Stichting In Den Scherminckel (SIDS) is een organisatie van amateur-archeologen te Bergen op Zoom. SIDS is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Doel van de SIDS is o.a.:
“Om ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, zonder winstoogmerk, de materiële getuigenissen van de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de stad Bergen op Zoom en haar omgeving te conserveren, te beschrijven, te plaatsen in de context van de geschiedenis, teneinde deze toegankelijk te maken voor het publiek ten behoeve van studie, educatie en genoegen.

Het bevorderen van de archeologie en haar hulpwetenschappen

Het beheer van de eigen en aan de Stichting toevertrouwde collecties.”

Dit doel proberen wij te bereiken door o.a. het ondersteunen van de gemeentelijk archeoloog bij opgravingsactiviteiten en vondstverwerking, het jaarlijks samenstellen van een wisseltentoonstelling, het organiseren van cursussen, lezingen, excursies, het participeren in schoolprojecten, etc.

Stichting In den Scherminckel

Stichting In den Scherminckel
Wassenaarstraat 61
4611 BT Bergen op Zoom
http://www.scherminckel.nl

Wanneer kan ik op bezoek komen?

Zaterdag 14 september van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Zondag 15 september van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Woensdag 18 september en zaterdag 21 september van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Bezoekers kunnen zich niet meer aanmelden.