Fair Dichtbij Bergen op Zoom
(Bergen op Zoom)

Wat hebben wij u te bieden?

Naast een goed gevoel door een bijdrage te leveren aan onze doelstellingen doen de vrijwilligers ook ervaring op in de detailhandel in al zijn facetten.
Inkoop, verkoop, marketing ict alles komt voorbij.

Omschrijving bedrijf

De stichting FAIRdichtbij heeft tot doel om op internationaal niveau een bíjdrage te leveren aan een eerlijke en rechtvaardige handel, waarin respect voor mens en milieu centraal staan.
FAIRdichtbij tracht dit te verwezenlijk door het in standhouden van een wereldwinkel, waar onder ander producten uít ontwikkelingslanden worden verkocht en informatieverstrekking over die producten en het land van herkomst.
Voorts door het bevorderen van duurzaamheid en het bijdragen aan het bewustwordingsproces over economische en maatschappelijke achtergronden en problemen in ontwikkelingslanden
Ter ondersteuning van de doelstelling is een platform, waar reizigers naar de landen van oorsprong van onze producten elkaar zowel fysiek als digitaal kunnen ontmoeten, is in ontwikkeling.

Fair Dichtbij Bergen op Zoom

Fair Dichtbij Bergen op Zoom
Kremerstraat 25
4611 TP Bergen op Zoom
http://www.wereldwinkelbergenopzoom.nl/

Wanneer kan ik op bezoek komen?

14 en 17 t/m 21 september

Bezoekers kunnen zich niet meer aanmelden.