alzheimer west brabant
(steenbergen)

Wat hebben wij u te bieden?

informatie over dementie, hoe wordt er mee omgegaan, wie zijn betrokken. belangstellenden met interesse voor de mendemens kunnen hier wat leren. binnen de organisatie is er wellicht een taak die je zou kunnen doen. hier laten we zien wie we zijn en wat we doen.

Omschrijving bedrijf

alzheimer west brabant is een regio van alzheimer nederland. wij doen aan belangenbehartiging en voorlichting rondom dementie. de organisatie drijft op vrijwilligers. bestuurders, belangenbehartigers, voorlichters. binnen al deze taken is ruimte voor (onbezoldigde) medewerkers om ervaring op te doen of om lid te worden

alzheimer west brabant
burgm. van loonstraat 11
4651 CB steenbergen
http://alzheimernederland.nl/regio westbbrant; facebook, alzheimer westbrabant

Wanneer kan ik op bezoek komen?

op deze dag is er een informatie dag in het kader van Wereld Alzheimer Dag. het vind plaats in de binnenruimte van Hof van Nassau te steenbergen, van 13.00 tot 15.30 u. verschillende aanverwante organisaties en retailers doen hier aan mee. dit alles ter informatie van de burger en om het taboe rondom de ziekte te slechten

Bezoekers kunnen zich niet meer aanmelden.